Program for 30 års jubileum

NORSK IMMUNSVIKTFORENING

30 ÅRS JUBILEUM

LEANGKOLLEN HOTELL, ASKER

Lørdag 13.04.2013
KL 10.00 Registrering
Kl 11.00 Velkommen – Åpning Erik W Andersen
Norsk   Immunsviktforening Eva Brox
Kl 11.30 Primær Immunsvikt – Et   historisk tilbakeblikk TBC
Kl 12.15 Behandling av sjeldne   genetiske sykdommer inklusive og screening av nyfødte Helsepolitiker TBC
Kl 13.00 Lunsj
Kl 14.00 Immunforsvaret og   defekter Prof dr med Einar K   Kristoffersen, Haukeland Universitetsykehus
Retningslinjer for   diagnose og behandling av primære immundefekter Prof dr med Einar K   Kristoffersen, Haukeland Universitetsykehus
Kl 15.15 Diagnose og behandling   av primære immundefekternyheter og  fremstids scenario Prof dr med Tore G  Abrahamsen, Rikshospitalet
Kl 16.00 Pause
Kl 16.15 Norsk   Immunsviktforening – historisk perspektiv Inger Britt Zeiner
Kl 16.45 Pasientrolla –   historisk tilbakeblikk Arnstein Rugland
Kl 19.30 Festmiddag
Søndag 14.04.2013
Kl 09.30 Utflukt /Sightseeing
Kl 12.30 Lunsj
Kl 13.30 Vaksinasjon generelt og ved reiser
Kl 15.00 Oppsummering –   avslutning