Personvern

Foreningen følger Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Styret i Norsk Immunsviktforening vil utarbeide nærmere forskrifter for personvern som er tilpasset den informasjon som til enhver tid behandles og lagres om det enkelte medlem i foreningen og besøkende til foreningens nettsider.