Unges oppvekst og utdanning

Her får du en oversikt over rettigheter som sikrer barn og unge med en sjelden diagnose eller funksjonshemming hjelp og støtte i oppveksten og utdannelsesforløpet.

– Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Senter for sjeldne diagnoser har veldig mye bra lesestoff om barn og skole og vi anbefaler spesielt: – Skolestartboka, om overgang fra barnehage til skole.

 

Unge Funksjonshemmede – Utdanning

Her kan du lese om hvordan Unge funksjonshemmede jobber for et mer tilgjengelig og inkluderende utdanningstilbud. Sidene omfatter både grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.