Covid-19 – RÅD TIL PERSONER MED SÆRLIG RISIKO

I tilknytning til at Helsedirektoratet tidligere har publisert oppdaterte «Råd til personer med særlig risiko», har styret fått følgende uttalelse fra Fagrådet i Norsk Immunsviktforening: «Pasienter med primær immunsvikt er en svært variert gruppe der risikoen for alvorlig forløp av Covid-19 også varierer. Risikoen er først og fremst knyttet til forekomst av andre risikofaktorer slik som høy alder, overvekt, diabetes, hjerte- og lungesvikt. Pasienter med velbehandlet primær immunsvikt uten disse andre risikofaktorene har ut fra det vi vet ikke spesielt forhøyet risiko for alvorlig Covid-19 Les mer +

Frambuleir sommeren 2020

Frambuleir sommeren 2020 Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, kan søke om deltakelse. Vi vet at flere av våre unge har hatt stor glede av tilbudet.   Dere finner mer informasjon om Frambuleir her Søknadsfristen er 1. mars 2020

Hvilke forholdsregler bør jeg ta i forhold til 2019-nCoV?

Corona-viruset 2019-nCoV er mye i media for tiden, og skaper mye usikkerhet generelt og blant immunsvekkede spesielt. I skrivende stund er enda ikke viruset 2019-nCoV blitt påvist i Norge, men det er ikke usannsynlig at det vil komme hit. Da er det godt å vite at det norske helsevesenet er vel forberedt til å møte slike tilfeller Einar Klæboe Kristoffersen, Leder av Fagrådet i Norsk Immunsviktforening har utarbeidet et informasjonsskriv: Hvilke forholdsregler bør en ta i forhold til 2019-nCoV. TRYKK HER for å lese informasjonsskrivet.

Julehilsen fra Styret

Kjære medlemmer Nok et år er snart omme og julen står for døren. Julesnøen har kommet til mange deler av landet, mens andre fortsatt har varmegrader og lite snø.Julen er en høytid hvor familier samles for å glede seg sammen, spise god mat og finne julefreden sammen.Vi håper at du og din familie har hatt utbytte av foreningens arbeid gjennom året og ser frem til å fortsatt å være en ressurs for informasjon om immunsvikt. Noen av våre aktiviteter styret har arrangert gjennom året: Nordic Les mer +

Bli med på likemannsamling og årsmøte på Gardermoen 16-17.november 2019

Bli med på likemannsamling og årsmøte på Gardermoen 16-17.november 2019. Samlingen vil finne sted på Quality Airport Hotel Gardermoen. Tema for samlingen blir:– Legemiddelmangel– Lungeproblematikk– Fysisk aktivitet, lek og mestring– Brukerhistorier– Gruppearbeid, diskusjon og erfaringsutveksling Endelig program er sendt alle påmeldteArrangementet starter lørdag 16.11 kl.10 og avsluttes søndag 17.11 ca. kl. 15.00 Egenandel: Deltagelse dekker seminar, opphold inkl. helpensjon fra lørdag t.o.m. lunsj søndag. Medlem: Voksen: 750,- Barn 0-3 år: ingen egenandel Barn 3-12 år: 150,- Barn/ungdom 12-16 år: 350,- Dagdeltaker u/middag: 150,- pr dag Les mer +