En mindre kjent del av immunforsvaret er viktig for å holde deg frisk

Mieke LouwePost Doc. ved Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Studier av bananfluen hjelper oss å forstå kroppens patruljeceller. Du tenker neppe ofte på det, men feber eller snørrete nese skyldes at ditt medfødte immunsystem jobber med å bekjempe en inntrenger. De siste månedene har mange av oss raskt utvidet kunnskapen om immunforsvaret og gjort seg kjent med ord som vaksinasjon, antistoffer og flokkimmunitet. Disse uttrykkene knyttes til det spesifikke immunsystemet. Dette er den delen av immunforsvaret som utvikler seg gjennom hele livet og Les mer +

Covid-19 undersøkelse

FFO hadde en første Covid-19 undersøkelse i vår/ sommer, men nå trenger de ny input fra oss. Denne oppfølgingsundersøkelsen retter seg også mot mennesker med funksjonshemming eller kronisk sykdom, eller deres pårørende. Det er mulig å svare på vegne av seg selv, eller på vegne av noen man er pårørende til. Svarfrist er 22. desember. Følg lenken under for å svare https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=934303X254355978X22229

Elektroniske kartleggingsundersøkelser relatert til Covid-19

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser gjennomfører elektroniske kartleggingsundersøkelser. Der skal de undersøke hvordan Covid-19 påvirker personer med en sjelden diagnose sin psykiske helse. Under finner dere lenke med mer informasjon. Prosjektleder Krister Fjermestad har også spilt inn to filmsnutter her som forklarer litt mer om gjennomføringen. Hvordan påvirker koronasituasjonen deg?

De regionale helseforetakene har fått nytt finansieringsansvar for 24 legemidler

1. september overtok de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for 24 legemidler brukt i forbindelse med nyresvikt, transplantasjoner, immunsvikt og noen sjeldne tilstander. Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. september kan benytte den så lenge resepten gjelder.Se nyheter på Helsedirektoratet for mer informasjon.

En podcast om covid-19 i møte med primær immunsvikt

Senter for sjeldne diagnoser og fagrådet til Norsk Immunsviktforening har laget en podcast som gir svar på mange spørsmål og kan gi bedre forståelse og trygghet rundt covid-19 for de med primær immunsvikt. Trykk HER for å høre podcasten.