PROGRAM FOR 30 ÅRS JUBILEUM

  NORSK IMMUNSVIKTFORENING 30 ÅRS JUBILEUM LEANGKOLLEN HOTELL, ASKER Lørdag 13.04.2013 KL 10.00 Registrering Kl 11.00 Velkommen – Åpning Erik W Andersen Kl 11.30 Primær Immunsvikt – Et historisk   tilbakeblikk Professor   emeritus Bjørn Myrvang, Leader of Norwegian Centre of Imported Tropical   Diseases, Oslo University Hospital Ullevål Kl 12.15 Norsk   Immunsviktforening Eva Brox Kl 13.00 Lunsj Kl 14.00 Immunforsvaret og defekter Prof dr med   Einar K Kristoffersen,  Avdeling for   immunologi og transfusjonsmedisin Haukeland Universitetsykehus Retningslinjer for diagnose og   behandling Les mer +

En sjelden dag 28.Februar 2013

Statssekretær Kjell Erik Øie til En sjelden dag «Grenseløst» er tema for En sjelden dag 28. februar 2013. Kjell Erik Øie vil snakke om samhandlingsreformen og kommunenes tilbud til små og sjeldne med sammensatte behov. Dagen åpnes av helsedirektør Bjørn Guldvog som vil snakke om sjeldenhet og prioritering. Geir Lippestad møteleder Geir Lippestad, som selv har erfaring fra funksjonshemmedes organisasjoner og som har et stort personlig engasjement på området, har sagt ja til å lede dagen. Internasjonal markering «En sjelden dag» er blitt en årlig Les mer +

“Rare Disease Day” 28.Februar

28nde Februar feires Rare Disease Day over hele verden! 28 February 2013 – United to voice the need of over one hundred million people living with rare diseases around the world, World PI Week joins forces with Rare Disease Day to encourage governments across the globe to act for increased awareness of these diseases and to establish comprehensive national plans so that affected patients get the care they need. Rare Diseases Day annually shines a light on almost 7000 conditions, of which at least 250 Les mer +