Redaksjonen

Redaksjonen i Norsk Immunsviktforening:

Henvendelser til redaksjonen bes sendes til  redaksjonen(a)immunsvikt.no

Husk å bytte ut (a) med @ i E-postadressene!