Fagrådet

Norsk Immunsviktforening har et fagråd bestående av:

 • Prof dr med Einar Kristoffersen, leder
  Haukeland Universitetssykehus,
  avd for Immunologi og transfusjonsmedisin.
 • PhD,MD,MPH Marianne Skreden
  Forskningssjef,University of Cape Town
 • Overlege dr med Asbjørg Stray-Pedersen
 • Prof dr med Tore Abrahamsen
  Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
 • Overlege dr med Pål Aukrust
  Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
 • Overlege dr med Henrik Dølner
  St. Olavs Hospital

Fagrådets oppgave er å være rådgivende i saker som foreningen arbeider med.