Likemannsarbeid

likemann

Likemannsarbeid

 

 

”Den som har skoen på vet best hvor den trykker.”

Likemannsarbeid er samspill og erfaringsutveksling mellom likesinnede- å møte andre i samme situasjon og utveksle informasjon og erfaringer.
Tema det har vært arbeidet med i forhold til likemannsarbeidet
• Workshop, Subkutan behandling, utstyr og behandling
• Familier med barn og ungdom
• Unge voksne og voksne
• Arbeid, attføring, skole, utdanning, jobbtilpasning
• Bistand, råd, veiledning
• Nye diagnosegrupper
• Kosthold
• Fysisk aktivitet
• Informasjonsmateriell
Likemannsarbeide rettet mot enkeltpersoner og familier
• Støtte til familier/enkeltmedlemmer
• Opprette nettverk og kontakt mellom familier/personer i samme situasjon
• Transplanterte
• Alvorlig og kritisk sykdom
• Trygdeordninger
• Skole, utdanning og arbeid
• Attføring, uføretrygd, tilbake til arbeid
• Veiledning, råd og støtte
• Ferie og reise til utlandet
• Etablere kontakt med helsevesen (immunologer)
• etablere kontakt med pasienter i andre land
• vaksine
• råd og tips
• tilrettelegging mm