Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Inndelingen av immunsystemet

Det er vanlig å dele immunforsvaret i to: det medfødte, også kalt det uspesifikke forsvaret, og det ervervede eller det spesifikke forsvaret. Begge delene av immunforsvaret er avhengig av et tett samarbeid.

inndeling av immunsystemet