Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Bli medlem

Støtt arbeidet for mer kunnskap og raskere diagnose.

Som medlem i Norsk Immunsviktforening gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon om primær immunsvikt, diagnoser og behandling samt støtte forskning innenfor fagområdet.

Medlemskapet koster lite, og søsken, besteforeldre og andre er hjertelig velkommen som støttemedlemmer. Jo, flere medlemmer vi er, jo flere aktiviteter, fagmøter, forskning, likepersonsseminarer og internasjonalt samarbeid kan foreningen ha fokus på.

Kort om NIF

NIF tilbyr medlemskap til alle som vil bidra til foreningens formål. Medlemmer kan være du som har fått påvist primær immunsvikt, er pårørende, venn, helsepersonell eller har interesse for primær immunsvikt.

Bedrifter kan støtte foreningens arbeid gjennom firmamedlemskap.

Vi er en interesseorganisasjon for personer med primære immundefekter og deres pårørende. Vi arbeider for å bedre livskvaliteten til den enkelte med immunsvikt. Det gjør vi gjennom likepersonsaktiviteter som råd og veiledning, fellesaktiviteter, fagråd og likepersonsarbeid.

Medlemsavgift

Voksen/barn/støttemedlemskap: 300 kr pr år.
Firmamedlemskap: 1000 kr pr år.

Betaling gjøres til Norsk Immunsviktforening;
kontonr: 6263.05.76615

Husk å merke betalingen med:
Medlemskap NIF + ÅRSTALL og NAVN PÅ MEDLEM(MER)