Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Årsmøte i Norsk Immunsviktforening

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Immunsviktforening søndag 3.mars 2024 kl 13.00

Årsmøte vil bli avholdt på Radisson Blu Hotel, Nydalen, Oslo.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes styret info@immunsvikt.no innen 18.02.2024.

Påmeldingsfrist 2 februar 2024.

Agenda
1. Styrets årsberetning for 2021 og 2022

2. Årsregnskapet for 2021 og 2022

3. Innkomne forslag

4. Fastsettelse av kontingent

5. Valg av nye styremedlemmer

6. Valg av revisor

7. Valg av valgkomite

For styret i Norsk Immunsviktforening

Eva Brox
Leder