Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Minneord om Arnstein Rugland

Det er med stor sorg vi meddeler at Arnstein Rugland gikk bort fredag 23. februar 2024. Han ble 67 år.

Arnstein måtte dessverre gi tapt for immunsviktsykdommen og komplikasjoner av denne. Han var et forbilde og en ambassadør i immunsviktmiljøet, ikke bare blant medlemmer og i styret i Norsk Immunsviktforening, men også i fagmiljøet og i det internasjonale samarbeidet med andre pasientorganisasjoner.

Som styremedlem i Norsk Immunsviktforening gjennom mange år, så han tidlig verdien og betydningen av en sterk pasientorganisasjon. Han var en stor bidragsyter til å øke kunnskapen om sykdommene, og han utfordret fagmiljøet i Norge til å forske på behandlingsmetoder og medisiner som kunne bidra til en bedre livskvalitet.

Arnstein var opptatt av å spre informasjon og kunnskap om det å leve med en alvorlig sykdom og behandling i forhold til jobb og familieliv. Dette gjorde han gjennom å dele sin historie og sine erfaringer i ulike fora og media. Alltid med en positiv og optimistisk vinkling, og med takknemlighet til forskning og utvikling som har bidratt til tidligere diagnostisering av sykdommene, bedre behandlingsmetoder og økt livskvalitet for personer med medfødte immunsviktsykdommer. Selv i perioder hvor formen hans var redusert, viste han en jernvilje og et pågangsmot som inspirerte alle rundt seg.

Vi har mye å takke Arnstein for; han var en bauta som med sin ukuelige optimisme var med på å motivere andre med immunsviktsykdommer og deres pårørende til å fokusere på livskvalitet. Han var en omsorgsfull og raus far, farfar, ektefelle og kjæreste, som betydde så mye for så mange. Hans engasjement og dedikasjon til å utvikle Norsk Immunsviktforening og fremme nordisk og internasjonalt samarbeid har satt dype spor.

Arnstein sin arv og sine verdier vil leve videre gjennom familien og immunsviktmiljøet nasjonalt og internasjonalt. Vi er mange som vil huske Arnstein med glede.

Våre tanker går til Ingrid, Kjetil, Øyvind, Tore og Marie.

Vi lyser fred over Arnstein sitt minne.

Eva Brox
Norsk Immunsviktforening

Minneord om Arnstein Rugland