Info fra styret

Her kommer det løpende informasjon om styrets arbeide, konferanser og møter medlemmer av styret er med på.

2016

7 Januar Styremøte og arbeidsmøte

23 – 24 april Likemannsamling Leangkollen

8 – 10 Juli – Styremøte i Stavanger
21 – 24 september – IPOPI møte i Barcelona
12 – 13 november – Likemannsamling i Oslo
13 november – Årsmøte

2015

17 – 19 april – Styremøte i Stavanger
5-7 juni – Familiesamling i Oslo
25 – 27 september – Styremøte i Ålesund
4-6 november – IPOPI møte i Budapest
14-15 november – Likemannsamling i Oslo
15 november – Årsmøte

2014

7-9 Februar 2014 Styremøte
Juni – åpning av Jeffrey Modell Diagnostic and Research (JMF) Center for Primary Immunodeficiencies på Rikshospitalet Oslo

September – Ungdomssamling i Berlin

Oktober – IPOPI møte i Praha

November – Likemannsamling

 

2013

24.mai 2013 Informasjons møte ved FFO: Samorganisering for sjeldenfeltet

1 – 2.juni 2013 Styre og planleggingsmøte, oppstartsmøte for tilrettelegging av kommende samlinger i NIF.
Styret var oppdelt i flere arbeidsgrupper for å planlegge ungdomssamling, familiesamling og likemannseminar.
Det arbeides videre gjennom sommeren med informasjon og påmeldinger samt bestillinger til ungdomssamlingen
og familiesamlingen. Redaksjonen er fortløpende orientert og følger opp med informasjon på nettsidene.
30-1.august 2013 Ungdomssamling i Oslo

6-8.september 2013 Familiesamling Hunderfossen

7-8.november 2013 IPOPI møte i Lisboa

8-9.November Brukersamling med SSD tema er “Unge voksne 18 – 26 år”

15 – 17.november 2013 Likemannseminar i Oslo

Årsmøte, 17.november 2013