Info fra Fagrådet

Her kommer det fortløpende info fra Fagrådet:

 

– nyheter innen forskning /behandling (kort)

– kongresser

– hva har Fagrådet på agendaen

– doktorgradsarb /disputaser