Immunsforsvaret og defekter

Prof dr med Einar K. Kristoffersen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Haukeland Universitetsykehus