Tannbehandling

TAKO senteret

TAKO-senteret er et landsdekkende kompetanse-senter for oral helse ved sjeldne
medisinske tilstander (SMT).

Tlf: 23 22 59 49 Faks: 23 22 59 48 tako@tako.no Besøksadresse: Lovisenberggt 17 Postadresse: Lovisenberg Diakonale Sykehus TAKO-senteret – 0440 Oslo

Refusjonsordninger

Helsedirektoratet har utarbeidet en liste over sjeldne medisinske tilstander som gir rett til refusjon
Se mere info her