Helsetjenester

Her finner du informasjon om helsetjenester lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 

Folkehelseinstituttet:

Reise, sykdommer og reisevaksiner

Reisehåndbok

 

Behandlingshjelpemidler

Nasjonalnettverksgruppe for behandlingshjelpemidler,
portalen for alle som søker informajon om behandlingshjelpemidler.

Skjema for hjelpemidler finner du her

Ved bestilling av hjelpemidler trengs det ofte en ICD-kode for klassifikasjon av sykdom
Den kan du finne her

Helfo

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under
Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av
viktige stønadsordninger for befolkningen

 

PASIENTREISER

Her finner du skjema og informasjon for refusjon av reiseutgifter ved pasientreiser.

 

NAV

Omsorgspenger, attføring, sykepenger, uførestønad med mer.

Kunnskapssenteret

Nasjonalt senter for helsetjenesten
Kunnskap for å støtte beslutninger på alle nivåer i helsetjenesten