Diagnoser

diagnoseHensikten med denne oversikten er å spre kunnskap om en gruppe medfødte immunsviktsykdommer som kalles antistoffsvikt. Medfødte immunsviktsykdommer består av flere undergrupper og mer enn 30 diagnoser.

To personer med immunsvikt kan ha to helt forskjellige sykdommer. Immunsystemet er komplisert sammensatt og hvilke symptomer som oppstår er helt avhengig av hvor i systemet svikten sitter.
Under kan du velge diagnose og lese mer om hver enkelt.

 

Se også Primære immunsviktsykdommer på senter for sjeldne diagnoser