Kontigent og støtte for 2013

Kjære medlemmer Innbetalingen av kontigent for 2013 står nå for tur. Styret håper at mange av dere ønsker å hjelpe med å styrke arbeidet og økonomien til Norsk Immunsviktforening. Norsk Immunsviktforening er en liten interesseorganisasjon som arbeider for og støtter personer med medfødt immunsvikt og deres pårørende. Medfødt immunsvikt er en samlebetegnelse for en rekke ulike alvorlige diagnoser,noen tilstander overlever ikke barnet 1.leveår uten en vellykket benmargstransplantasjon, andre behandles godt ved tilførsel av immunglobeliner en til flere ganger pr uke. Norsk Immunsviktforening arbeider både for Les mer +

Skal du ut og reise?

Sjekk om du har riktige vaksiner og få reiseråd på Folkehelseinstituttet – Reise sykdommer og reisevaksiner    

Jungel-håndboka 2013

Jungelhåndboka 2013 Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Jungelhåndboka 2013 er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Jungehåndboka er unik. Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år. Boka er delt inn i flere kapitler, og tar for seg: arbeidsliv trygdeytelser helse- og      omsorgstjenesten tilgjengelighet og      diskriminering skole og utdanning barneverntjenesten boligspørsmål offentlig      saksbehandling Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem og er beregnet til bruk både ved selvstudium og som kursmateriell. Pris og Les mer +