Kostnadseffektiv analyse av nyfødt screening for SCID

Tidlig oppdagelse av SCID etterfulgt av rask behandling er avgjørende for rammede babyer å leve et sunt liv. Nyfødt screening (NBS) for SCID ved hjelp av T-celle reseptor (TREC) test er blir utført i California i to år og rundt 1 million barn har vist det. Testen har vist stor detaljrikdom og følsomhet i tidlig identifisering av rammede babyer.  

Gode resultater etter tidlig benmargstransplantasjon

Gode resultater etter tidlig benmargstransplantasjon for barn med Alvorlig medfødt immunsvikt (SCID). Barn med SCID som transplanteres før de har begynt å få infeksjoner har en mer enn 90% sannsynlighet for 5 års overlevelse med god rekonstitusjon av immunsystemet. Multisenterstudien fra 25 ulike sentre i perioden 2000-2009 er publisert i juli 2014 i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine. Studien peker på viktigheten av screening og dermed tidlig diagnose og behandling. KLIKK HER for å lese hele studien