Invitasjon til frokost seminar om unge uføre

Unge funksjonshemmede avholder Frokostseminar med tema «Ung og Uføre» den 7 november kl 08.30. Vi har undersøkt levekårene for unge som mottar arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Resultatene presenteres på Frokostseminaret, etterfulgt av en debatt med flere av medlemmene i Arbeids og sosialkomiteen. Vil du være med? Meld deg på her:  http://ungefunksjonshemmede.no/kalender/unge-ufoere-et-frokostseminar

IPOPI med artikkel om NIF sitt 30 års jubileum!

The Norwegian Immunodeficiency Association celebrated its 30st anniversary On Saturday April the 12th 2013, 50 participants from the Norwegian Immunodeficiency Association met in Asker, a small city close to Oslo. The occasion was the Association’s thirty-year anniversary, which of course had to be celebrated. “We are a small but strong-willed Association,” said CEO Eva Brox, “When we were founded back in 1983 we were 10 members. Today, thirty years later, we are more than 200 members! Everything we have achieved in these years is well Les mer +

Storflom og drikkevann

Folkehelseinstituttet går nå ut og anbefaler en del forholdsregler i forbindelse med drikkevannet for de som er rammet av flommen. Se mere info her    

Håndhygiene dagen 5. mai

Håndhygienedagen er en global markering som skjer hvert år den 5. mai i regi av WHO.​ Virusinfeksjoner som influensa, forkjølelser og magesyke er vanskelige å behandle og fører til sykefravær og noen ganger til alvorlig sykdom. Ved norske sykehus og sykehjem rammes mellom fem og ti prosent av pasientene årlig av en infeksjon. Undersøkelser viser at 20 prosent av disse infeksjonene kunne vært forebygget gjennom enkle smitteverntiltak. Det viktigste tiltaket er så enkelt som god håndhygiene. Under influensapandemien i 2009 var det mye fokus på håndhygiene. Les mer +