Invitasjon til søskencamp

Fra 29. februar til 4. mars inviteres det til søskencamp på Frambu. Målgruppen for kurset er ungdom mellom 12 og 16 år som har søsken med en sjelden diagnose som får tilbud ved et kompetansesenter for sjeldne diagnoser. På søskencamp ønsker de å sette søsken til personer med sjeldne diagnoser i fokus og la dem få oppleve fellesskap og dele erfaringer med andre i samme situasjon. Det legges til rette for at deltakerne skal bli godt kjent med hverandre. I tillegg til daglige gruppesamtaler om Les mer +

Sommerleir på Frambu

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, kan søke om deltakelse. Frambu vet at flere av de unge har hatt stor glede av tilbudet. Mer informasjon om Frambuleir finner dere her Aktivitetskalender   Link til søknadsskjemaet, finnes her Telefon: 64 85 60 00 E-post: resepsjonen@frambu.no Søknadsfristen er 1. mars 2015!

Kurs for unge voksne om utdanning og yrkesliv

På SSD sine nettsider finner du informasjon om kurs som holdes til enhver tid. Har du en sjelden diagnose som hører til Senter for sjeldne diagnoser? Er du mellom 18 og 26 år og står overfor viktige valg innen utdanning og arbeid? Har du behov for bistand og tilrettelegging i studie- eller arbeidslivet? Da vil vi invitere deg til et todagers kurs 6. til 7. november på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Kurset vil fokusere på hvordan du kan mestre utfordringene med studier og yrkesliv. For å delta Les mer +