Påminnelse om medlemskontingent 2014

Støtt arbeidet for mer kunnskap og raskere diagnose! Kjære medlem Vi vil minne våre medlemmer om medlemskontingenten for 2014 som må være betalt innen 1.november 2014. Vi er glad for at du er medlem i Norsk Immunsviktforening. Det håper vi du vil være også i 2014. Som medlem i Norsk Immunsviktforening gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon om primær immunsvikt, diagnoser og behandling. Medlemskapet koster lite, og søsken, besteforeldre og andre er hjertelig velkommen som støttemedlemmer. Jo, flere medlemmer Les mer +

MEDLEMSKONTINGENT 2014

Støtt arbeidet for mer kunnskap og raskere diagnose! Kjære medlem Vi er glad for at du er medlem i Norsk Immunsviktforening. Det håper vi du vil være også i 2014. Som medlem i Norsk Immunsviktforening gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon om primær immunsvikt, diagnoser og behandling. Medlemskapet koster lite, og søsken, besteforeldre og andre er hjertelig velkommen som støttemedlemmer. Jo, flere medlemmer vi er, jo flere aktiviteter, fagmøter, likemannsseminarer osv. kan vi tilby.  Kort om NIF – Vi Les mer +

Medlems kontigent for 2013

Kjære medlemmer Vi vil gjerne få minne om innbetalingen av kontigent for 2013 hvis du ennå ikke har betalt den. Styret håper at mange av dere ønsker å hjelpe med å styrke arbeidet og økonomien til Norsk Immunsviktforening. Norsk Immunsviktforening er en liten interesseorganisasjon som arbeider for og støtter personer med medfødt immunsvikt og deres pårørende. Medfødt immunsvikt er en samlebetegnelse for en rekke ulike alvorlige diagnoser,noen tilstander overlever ikke barnet 1.leveår uten en vellykket benmargstransplantasjon, andre behandles godt ved tilførsel av immunglobeliner en til Les mer +