IMMUNPODDEN

Kjære alle sammen. Godt nyttår!Vi starter året med lansering av Immunpodden og første serie – Hva er immunsvikt. I samarbeid med Granath og CLSBehring er vi i gang med å produsere en serie podcaster med ulike tema (diagnoser, skole, utdanning, fritid, familie osv) som er relevant for medlemmene. I stort sett hver serie vil det være innslag både med fagpersoner og medlemmer av foreningen det kan være familier, barn, ungdommer, voksne eller foreldre med primær (medfødt) immunsvikt. I etterkant av en publisering av en podcast, Les mer +

Invitasjon til likemannsamling og årsmøte 27-28.11.21

Norsk Immunsviktforening arrangerer samling og årsmøte helga 27-28.11.21 i Oslo. Vi håper mange har mulighet til å delta.Her finner dere invitasjon til samlingen, innkalling til årsmøtet og giro for innbetaling av medlemskontingent.Påmeldingsfrist er 14.11.21.