FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ønsker å kartlegge Langsiktige konsekvenser av Covid-19 for funksjonshemmede og kronisk syke.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har siden starten av pandemien hatt jevnlige møter med helsemyndighetene om konsekvenser av pandemien for kronisk syke og funksjonshemmede. Våre råd og anbefalinger bygger på innspill fra våre medlemsorganisasjoner og deres medlemmer. Vi opplever at vi blir hørt, og at vi er en viktig stemme. Som direkte konsekvens av den forrige undersøkelsen bevilget regjeringen 100 millioner kroner ekstra til avlastning og habilitering av barn og unge med funksjonshemming ute i kommunene. FFO ønsker å hente inn informasjon om hvordan Covid-19-pandemien har påvirket Les mer +

En podcast om covid-19 i møte med primær immunsvikt

Senter for sjeldne diagnoser og fagrådet til Norsk Immunsviktforening har laget en podcast som gir svar på mange spørsmål og kan gi bedre forståelse og trygghet rundt covid-19 for de med primær immunsvikt. Trykk HER for å høre podcasten.

Artikkel om primær immunsvikt

Overlege Hans Christian Erichsen og overlege Børre Fevang har skrevet en artikkel om primær immunsvikt. Artikkelen kan du lese ved å trykke HER

Invitasjon og påmelding til likemannsamling

Bli med på likemannsamling på Lillehammer 16-18.november 2018 Scandic Lillehammer Hotel Hovedfokus for samlingen blir fysisk aktivitet, lek og mestring kosthold og ernæring s.c. workshop diskusjon og erfaringsutveksling Ta med godt med klær og skotøy, det blir aktiviteter både ute og inne. Endelig program med klokkeslett vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside immunsvikt.no når arrangementet nærmer seg. Arrangementet starter fredag 16.11 kl 18.00 og avsluttes søndag 18.11 ca.kl.15.00 Egenandel: Deltagelse dekker seminar, opphold inkl. helpensjon fra middag fredag t.o.m. lunsj søndag. Egenandel for medlemmer: Les mer +