En mindre kjent del av immunforsvaret er viktig for å holde deg frisk

Mieke LouwePost Doc. ved Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Studier av bananfluen hjelper oss å forstå kroppens patruljeceller. Du tenker neppe ofte på det, men feber eller snørrete nese skyldes at ditt medfødte immunsystem jobber med å bekjempe en inntrenger. De siste månedene har mange av oss raskt utvidet kunnskapen om immunforsvaret og gjort seg kjent med ord som vaksinasjon, antistoffer og flokkimmunitet. Disse uttrykkene knyttes til det spesifikke immunsystemet. Dette er den delen av immunforsvaret som utvikler seg gjennom hele livet og Les mer +

Informasjon om genetikk prosjekt CVID

    Her er informasjon om CVID genetikk prosjektet som vi har fått fra Magnhild Eide Macpherson som arbeider med dette sammen med flere andre på OUS Rikshospitalet og OUS Ullevål Sykehus.   Informasjon om genetikk prosjekt CVID av Magnhild Eide Macpherson:  I årene siden 2010 har muligheten for stadig hurtigere analyser av gener revolusjonert medisinsk genetikk. Ved å lese rekkefølgen av det enkelte individs basepar i genmaterialet (DNA), får vi tilgang til den genetiske koden. Det er fortsatt mye vi ikke kjenner til, både Les mer +

Informasjon om studie

Senter for sjeldne diagnoser har noen masterstudenter i klinisk ernæring som starter opp med en studie nå i høst. I PDF-en under kan du lese mer om dette studie. Informasjon om studie

Prøveforelesning om primær immunsvikt

Hanne S Sorte disputerer 11. mai. Store auditorium OUS-Ullevål kl 11:00 og kl 14:00. Prøveforelesning emne: New aspects, recent developments and future challenges in the diagnosis of patients with primary immunodeficiency. http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/proveforelesninger/2017/sorte-hanne-sormo.html M.Sc. Hanne Sørmo Sorte ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The genetics of primary immunodeficiencies. http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2017/sorte-hanne-sormo.html