Informasjon om genetikk prosjekt CVID

    Her er informasjon om CVID genetikk prosjektet som vi har fått fra Magnhild Eide Macpherson som arbeider med dette sammen med flere andre på OUS Rikshospitalet og OUS Ullevål Sykehus.   Informasjon om genetikk prosjekt CVID av Magnhild Eide Macpherson:  I årene siden 2010 har muligheten for stadig hurtigere analyser av gener revolusjonert medisinsk genetikk. Ved å lese rekkefølgen av det enkelte individs basepar i genmaterialet (DNA), får vi tilgang til den genetiske koden. Det er fortsatt mye vi ikke kjenner til, både Les mer +

Informasjon om studie

Senter for sjeldne diagnoser har noen masterstudenter i klinisk ernæring som starter opp med en studie nå i høst. I PDF-en under kan du lese mer om dette studie. Informasjon om studie

Prøveforelesning om primær immunsvikt

Hanne S Sorte disputerer 11. mai. Store auditorium OUS-Ullevål kl 11:00 og kl 14:00. Prøveforelesning emne: New aspects, recent developments and future challenges in the diagnosis of patients with primary immunodeficiency. http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/proveforelesninger/2017/sorte-hanne-sormo.html M.Sc. Hanne Sørmo Sorte ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The genetics of primary immunodeficiencies. http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2017/sorte-hanne-sormo.html