Bli medlem i Norsk Immunsviktforening

Støtt arbeidet for mer kunnskap og raskere diagnose

Som medlem i Norsk Immunsviktforening gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon om primær immunsvikt, diagnoser og behandling. Medlemskapet koster lite, og søsken, besteforeldre og andre er hjertelig velkommen som støttemedlemmer. Jo, flere medlemmer vi er, jo flere aktiviteter, fagmøter, likemannsseminarer osv kan vi tilby.

Kort om NIF
Vi er en interesseorganisasjon for personer med primære immundefekter og deres pårørende. Vi arbeider for å bedre livskvaliteten til den enkelte med immunsvikt. Det gjør vi gjennom støtte, råd og veiledning, fellesaktiviteter, fagråd og likemannsarbeid.
• Vi utøver rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet for alle immunsviktpasienter og deres pårørende.
• Vi arbeider for at immunsviktpasienters rettigheter skal bli ivaretatt.
• Vi arbeider for å styrke pasienters og pårørendes stilling i forhold til helsevesenet.
Medlemsavgift
Voksen/barn/støttemedlemskap: 300 kr pr år.
Firmamedlemskap: 1200 kr pr år.

Betaling gjøres til Norsk Immunsviktforening;
kontonr: 6263.05.76615
Husk å merke betalingen med:
“Medlemskap NIF + ÅRSTALL og ditt navn”

Husk også å fylle ut innmeldingsskjema under
Innmeldingskjema finner du her: