Autoimmune sykdommer

autoimmun_rep_kroppenAutoimmune sykdommer, sykdommer som er fremkalt av, eller preget av pasientens immunreaksjoner. Immunsystemet er helt avgjørende for organismens forsvar mot infeksjoner, og det er sannsynligvis også av betydning for å hindre at det oppstår ondartede svulster.

Immunsystemet fungerer som en del av organismens renovasjonsvesen ved å eliminere fremmede celler og stoffer. Leilighetsvis kan imidlertid immunsystemet angripe organismens eget vev. Det oppstår derved immunitet mot en selv, dvs. autoimmunitet, og dette er med på å fremkalle eller prege sykdomsbilder. Slike sykdommer kalles autoimmune sykdommer, og de kan gi symptomer fra forskjellige organer, avhengig av hvor immunsystemet angriper, f.eks. enkelte former for hemolytiske anemier og diabetes (sukkersyke). Ved forskjellige teknikker kan en da påvise antistoffer eller immunkompetente celler i de aktuelle organene som uttrykk for at immunsystemet forårsaker vevsskade.

Ved leddgikt og andre bindevevssykdommer er det avgjørende holdepunkter for at immunsystemet bidrar til utvikling av vevsskaden ved sykdommene.

 

autoimmune sykdommer (Store medisinske leksikon). (12.09.2011) I Store norske leksikon. Hentet fra:              http://snl.no/.sml_artikkel/autoimmune_sykdommer

 

 

Denne siden inneholder generell medisinsk informasjon som ikke kan brukes til ethvert enkelt tilfelle. Medisinsk kunnskap og praksis kan endre seg raskt. Derfor bør denne siden ikke brukes som en erstatning for profesjonell medisinsk hjelp