Oppfølgingsstudie på Rikshospitalet

På Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet settes det nå i gang en oppfølgingsstudie av barn og unge voksne som har blitt beinmargstransplantert. Dette er en studie de har sett fram lenge og som de er utrolig glade for. Dette fordi vi trenger systematisk kunnskap om hvordan det går med de som har fått denne behandlingen. De som takker ja får en meget god helseundersøkelse og opplegget virker svært godt og gjennomarbeidet. Innkallingen vil skje i bolker.      

Kostnadseffektiv analyse av nyfødt screening for SCID

Tidlig oppdagelse av SCID etterfulgt av rask behandling er avgjørende for rammede babyer å leve et sunt liv. Nyfødt screening (NBS) for SCID ved hjelp av T-celle reseptor (TREC) test er blir utført i California i to år og rundt 1 million barn har vist det. Testen har vist stor detaljrikdom og følsomhet i tidlig identifisering av rammede babyer.