Invitasjon til frokost seminar om unge uføre

Unge funksjonshemmede avholder Frokostseminar med tema «Ung og Uføre» den 7 november kl 08.30. Vi har undersøkt levekårene for unge som mottar arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Resultatene presenteres på Frokostseminaret, etterfulgt av en debatt med flere av medlemmene i Arbeids og sosialkomiteen. Vil du være med? Meld deg på her:  http://ungefunksjonshemmede.no/kalender/unge-ufoere-et-frokostseminar

Likemanns seminar 15-17.november 2013.

INVITASJON TIL LIKEMANNSSEMINAR 15.-17. NOVEMBER 2013, SCANDIC KNA HOTELL, OSLO Norsk Immunsviktforening inviterer til likemannsseminar i Oslo helgen 15.-17.November 2013. Sted: Scandic KNA hotell, Parkveien 68, Oslo Se kartbeskrivelse her: Tema for samlingen: – Immunsystemet og defekter – Livskvalitet og mestring – Immunglobulinbehandling – s.c. workshop – Diskusjoner og erfaringsutveksling – Showet Bjarte på Edderkoppen teater (anbefalt aldersgrense 12 år). På søndagen blir det årsmøte. For å lese mer om det klikk her Arrangementet starter fredag 15.11. kl 18.00 og avsluttes søndag ca kl 15.00 Les mer +

Innkalling til årsmøte 17.november 2013.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK IMMUNSVIKTFORENING  SØNDAG 17. NOVEMBER 2013 KL 14.00 SCANDIC KNA HOTEL, OSLO. ETTER FORENINGENS VEDTEKTER ER DAGSORDEN FOR MØTET: 1.           STYRETS ÅRSBERETNING 2.          ÅRSREGNSKAP 3.          INNKOMNE FORSLAG 4.          FASTSETTELSE AV KONTINGENT 5.          VALG AV STYREMEDLEMMER 6.          VALG AV REVISOR 7.          VALG AV VALGKOMITE   Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 1ste.November 2013 og sendes til evabrox@immunsvikt.no Samme helgen skal vi ha likemannsamling klikk her for å lese mer om samlingen og melde deg på.  

Familiekurs på Frambu 2014

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til familiekurs på Frambu 10. – 14. februar 2014. Målgruppen er barn i alderen 0-16 år som er født med en primær immunsviktsykdom, sammen med foresatte og søsken. Kurset er i tillegg til å gi diagnoseinformasjon, ment å være en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap. Dere møter fagfolk og andre familier i liknende situasjon. Søknadsfrist er 13. november 2013.  For å lese mer og melde dere på trykk her

Årets influensa vaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) har sendt ut årets influensavaksine til alle landets kommuner. Nær en million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner ved influensasykdom.  FHI anbefaler at risikogruppene tar vaksinen. Dette gjelder: Personer som har fylt 65 år Gravide etter 12. svangerskapsuke Personer med definerte sykdomstilstander, uansett alder I tillegg anbefales influensavaksine til: Helsepersonell som har pasientkontakt Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter Du kan lese mer om FHIs nyhetssak ved å trykke her FHIs fagpersoner er tilgjengelig for ytterligere kommentarer Les mer +