Koronasituasjonen – vaksiner og vaksinering

Det er fremdeles mange spørsmål og usikkerhet rundt koronasmitte. Det som mange trodde og håpet skulle bli en kortvarig epidemi, utviklet seg en krevende pandemi.  Selv om Norge er av de land med lavest antall smittede personer, lavt antall personer innlagt i sykehus og relativt lavt antall døde relatert til covid-19, har det vært og er en krevende situasjon for alle. Spesielt for de som er i risikogruppene er sitasjonen ekstra utfordrende. Men nå er endelig vaksinen på vei til Norge og vaksineringen vil sannsynligvis Les mer +

FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ønsker å kartlegge Langsiktige konsekvenser av Covid-19 for funksjonshemmede og kronisk syke.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har siden starten av pandemien hatt jevnlige møter med helsemyndighetene om konsekvenser av pandemien for kronisk syke og funksjonshemmede. Våre råd og anbefalinger bygger på innspill fra våre medlemsorganisasjoner og deres medlemmer. Vi opplever at vi blir hørt, og at vi er en viktig stemme. Som direkte konsekvens av den forrige undersøkelsen bevilget regjeringen 100 millioner kroner ekstra til avlastning og habilitering av barn og unge med funksjonshemming ute i kommunene. FFO ønsker å hente inn informasjon om hvordan Covid-19-pandemien har påvirket Les mer +

En mindre kjent del av immunforsvaret er viktig for å holde deg frisk

Mieke LouwePost Doc. ved Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Studier av bananfluen hjelper oss å forstå kroppens patruljeceller. Du tenker neppe ofte på det, men feber eller snørrete nese skyldes at ditt medfødte immunsystem jobber med å bekjempe en inntrenger. De siste månedene har mange av oss raskt utvidet kunnskapen om immunforsvaret og gjort seg kjent med ord som vaksinasjon, antistoffer og flokkimmunitet. Disse uttrykkene knyttes til det spesifikke immunsystemet. Dette er den delen av immunforsvaret som utvikler seg gjennom hele livet og Les mer +