Sjeldendagen

I dag er det 28. februar og Sjeldendagen. I anledning av Sjeldendagen lanserer Senter for Sjeldne Diagnoser (SSD) Sjeldenpodden! Sjeldenpodden er tenkt å spre informasjon og kunnskap om sjeldne diagnoser. Den skal og gi fagpersoner kunnskap om hvordan man oppdager, behandler og lever med sjeldne diagnoser gjennom personlige historier og dagsaktuell forskning. Tema for de fire første episodene er hvordan det er å leve som ung med en sjelden diagnose. Hver episode inneholder en pasienthistorie samt informasjon og forskning fra kompetente fagfolk om den aktuelle Les mer +

Podcast Koronasituasjonen, vaksiner og vaksinering

Styret i samarbeid med Fagrådet og Senter for sjeldne diagnoser (SSD) arbeider med en ny podcast. Temaet er Koronasituasjonen – status, vaksiner og vaksinering og den vil publiseres tidlig på nyåret. Europa og Norge er i gang med et omfattende koronavaksinasjonsprogram. Norges første koronavaksine ble satt søndag 26. desember, på en beboer ved Ellingsrudhjemmet i Oslo. Norges første koronavaksine settes I forhold til planer, prioriteringer og gjennomføring av koronavaksinering i Norge, er det fremdeles en del spørsmål og endringer i planer og prioriteringer av grupper. Les mer +

ÅRSMØTE 2019

Pga den ekstraordinære situasjonen med Corona pandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre årsmøte for 2019.

Koronasituasjonen – vaksiner og vaksinering

Den «andre bølgen» av koronasmitte er i skrivende stund på vikende front i Norge, heldigvis. Likevel er flere «bølger» ikke usannsynlig. Men, vi ser et lys der fremme i form av de kommende vaksinene. De første kanskje allerede ute i januar. Siden det til å begynne med vil være knapphet på slike har helsemyndighetene og regjering utarbeidet prioriteringer på hvem som får disse først. Slik smittesituasjonen er i Norge nå er det de utsatte grupper som kommer først, og personer med immunsvikt er blant disse. Les mer +

Koronasituasjonen – vaksiner og vaksinering

Det er fremdeles mange spørsmål og usikkerhet rundt koronasmitte. Det som mange trodde og håpet skulle bli en kortvarig epidemi, utviklet seg en krevende pandemi.  Selv om Norge er av de land med lavest antall smittede personer, lavt antall personer innlagt i sykehus og relativt lavt antall døde relatert til covid-19, har det vært og er en krevende situasjon for alle. Spesielt for de som er i risikogruppene er sitasjonen ekstra utfordrende. Men nå er endelig vaksinen på vei til Norge og vaksineringen vil sannsynligvis Les mer +