Likemannssamling og årsmøte 2014

Oppdatert 8.11.2014 Kjære medlemmer av Norsk Immunsviktforening Norsk Immunsviktforening inviterer til likemannsseminar på Fornebu v/Oslo Dato: 28.-30. november. 2014 Sted: QUALITY HOTEL EXPO FORNEBU Adresse: Snarøyveien 20, 1360 Fornebu Tema for samlingen: -Primær Immunsvikt hos barn og ungdom -Livskvalitet og mestring (delt økt barn og voksen) -S.C. workshop – preparater og utstyr -Arv og genetikk – Newborn Screening – Rapport fra den internasjonale kongressen ESID/IPOPI/INGID oktober/november 2014 -Diskusjoner og erfaringsutveksling Forelesningene og diskusjoner vil bli ledet av dyktige fagpersoner fra Rikshospitalet og Senter for Sjeldne Les mer +

Sesonginfluensa vaksinen 2014/2015

Da er influensasesongen i gang og vi har som vanlig tatt med info fra Folkehelseinstituttet som informerer om årets influensavaksine. Sesonginfluensavaksine består vanligvis av tre eller fire influensavirustyper: to A-stammer og én eller to B-stammer. Vaksinen står i en særstil­ling blant vaksiner, fordi den må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor forandres fra år til år. Trivalent inaktivert influensavaksine (TIV) har lenge vært eneste vaksinealternativ mot sesonginfluensa i Norge. TIV er en ikke-levende injeksjonsvaksine som inneholder virusdeler eller rensede viruskomponenter fra influensavirus. Nedre aldersgrense er 6 Les mer +

MEDLEMSKONTINGENT 2014

Støtt arbeidet for mer kunnskap og raskere diagnose! Kjære medlem Vi er glad for at du er medlem i Norsk Immunsviktforening. Det håper vi du vil være også i 2014. Som medlem i Norsk Immunsviktforening gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon om primær immunsvikt, diagnoser og behandling. Medlemskapet koster lite, og søsken, besteforeldre og andre er hjertelig velkommen som støttemedlemmer. Jo, flere medlemmer vi er, jo flere aktiviteter, fagmøter, likemannsseminarer osv. kan vi tilby.  Kort om NIF – Vi Les mer +

28. februar: En sjelden dag – se konferansen fra FFO web

Hvordan er det å leve med en sjelden diagnose? Dette settes det søkelys på når FFO er med å arrangere konferansen «En sjelden dag 2014» i Oslo 28. februar. Habilitering hele livet er hovedtema. Konferansen vil bli videooverført og du kan følge den fra deres nettside. Å leve med en funksjonshemning eller kronisk sykdom kan være krevende. Om diagnosen din i tillegg er sjelden, blir belastningen enda større. Over 30 000 mennesker i Norge har en sjelden diagnose, og den siste dagen i februar rettes Les mer +

Å leve med primær immunsvikt

Senter for sjeldne diagnoser inviterte til familiekurs på Frambu 10. – 14. februar 2014. Målgruppen er barn i alderen 0-16 år som er født med en primær immunsviktsykdom, sammen med foresatte og søsken. Mandag 10.februar holdt Marianne Støylen fra Norsk Immunsviktforening et innlegg om hvordan det er å leve med en medfødt primær immunsvikt (CVID). Marianne fortalte om sin barndom, hvordan immunsvikten ble oppdaget, start av behandling, skolesituasjon, hjemmesituasjon, fritid/ferier og hvordan hun har det idag. Marianne tok også opp emnet om rettigheter og fortalte Les mer +