Medlemskontingent 2016

Støtt arbeidet for mer kunnskap og raskere diagnose! Kjære medlem Vi er glad for at du er medlem i Norsk Immunsviktforening. Det håper vi du vil være også i 2016. Som medlem i Norsk Immunsviktforening gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon om primær immunsvikt, diagnoser og behandling. Medlemskapet koster lite, og søsken, besteforeldre og andre er hjertelig velkommen som støttemedlemmer. Jo, flere medlemmer vi er, jo flere aktiviteter, fagmøter, likemannsseminarer osv. kan vi tilby.  Kort om NIF – Vi Les mer +

Medlemskontingent 2015

Støtt arbeidet for mer kunnskap og raskere diagnose! Kjære medlem Vi er glad for at du er medlem i Norsk Immunsviktforening. Det håper vi du vil være også i 2015. Som medlem i Norsk Immunsviktforening gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for å spre informasjon om primær immunsvikt, diagnoser og behandling. Medlemskapet koster lite, og søsken, besteforeldre og andre er hjertelig velkommen som støttemedlemmer. Jo, flere medlemmer vi er, jo flere aktiviteter, fagmøter, likemannsseminarer osv. kan vi tilby.  Kort om NIF – Vi Les mer +

Retningslinjer for diagnostikk og behandling av primære immunsviktsykdommer

Det er nå utarbeidet foreløpige norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av primære immunsviktsykdommer som skal sikre kvaliteten på utredning, behandling og oppfølging av pasienter over hele landet. Anbefalingene henvender seg primært til sykehusspesialister, men også til allmennleger, som behandler barn og voksne hvor det oppstår mistanke om primær immunsvikt. Retningslinjene er utarbeidet på initiativ fra Norsk immunsviktforening.   Les mer her  

Kurs for voksne over 50 år

SSD inviterer til kurs for voksne som har en sjelden diagnose 20. – 22. april på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Er du mellom 50 og 70 år, og har en diagnose som hører til Senter for sjeldne diagnoser kan du søke om deltakelse på kurset. Det blir forelesninger og arbeid i mindre grupper der vi deler erfaringer, tanker og spørsmål rundt tema som mestring av egen livssituasjon, kropp i forandring – tannhelse, ernæring og aktivitet, arbeid og dagligliv. Søknadsfrist 05. februar 2015 Les mer her

Godt Nytt År 2015!

Tusen takk til alle som har bidratt til våre nettsider i året som har gått. Vi i redaksjonen tror det blir mye spennende å skrive om fremover og ser frem til ett innholdsrikt nytt år 2015. Godt Nytt År ønskes dere alle! Hilsen Redaksjonen immunsvikt.no