Invitasjon til digitalt kurs om primære immunsviktsykdommer

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til et digitalt kurs om primære
immunsviktsykdommer. Målsettingen er å gi dere kunnskap om primær
immunsvikt og hvordan leve best mulig med diagnosen.

Se nedenfor for mer informasjon.