Sjeldendagen

I dag er det 28. februar og Sjeldendagen. I anledning av Sjeldendagen lanserer Senter for Sjeldne Diagnoser (SSD) Sjeldenpodden!

Sjeldenpodden er tenkt å spre informasjon og kunnskap om sjeldne diagnoser. Den skal og gi fagpersoner kunnskap om hvordan man oppdager, behandler og lever med sjeldne diagnoser gjennom personlige historier og dagsaktuell forskning.

Tema for de fire første episodene er hvordan det er å leve som ung med en sjelden diagnose. Hver episode inneholder en pasienthistorie samt informasjon og forskning fra kompetente fagfolk om den aktuelle diagnosen.

Selv om medfødt immunsvikt diagnoser ikke er direkte med i disse episodene, tror og håper vi at tematikken og innholdet vil være gjenkjennbart.

SSD forteller at de utover våren kommer til å produsere flere episoder som skal handle det å stille en sjelden diagnose. Alle episodene fra Sjeldenpodden kan lyttes til flere steder, for eksempel Spotify; Google Podcasts; Apple podcasts; Anchor fm På nettsiden til Sjeldenpodden kan dere lese utdrag av hver episode og få en oversikt.

Vi takker Senter for Sjeldne Diagnoser for at de har fokus på viktige tema som dette er og produserer podcaster, som et godt verktøy til å spre informasjon og kunnskap.

OSLO-UNIVERSITETSSYKEHUS.NOSjeldenpoddenSjeldenpodden lanseres første kvartal 2021