Podcast Koronasituasjonen, vaksiner og vaksinering

Styret i samarbeid med Fagrådet og Senter for sjeldne diagnoser (SSD) arbeider med en ny podcast. Temaet er Koronasituasjonen – status, vaksiner og vaksinering og den vil publiseres tidlig på nyåret.

Europa og Norge er i gang med et omfattende koronavaksinasjonsprogram. Norges første koronavaksine ble satt søndag 26. desember, på en beboer ved Ellingsrudhjemmet i Oslo.
Norges første koronavaksine settes

I forhold til planer, prioriteringer og gjennomføring av koronavaksinering i Norge, er det fremdeles en del spørsmål og endringer i planer og prioriteringer av grupper. Dette har nok noe sammenheng med begrenset tilgang på vaksiner i starten og områder med større smittespredning prioriteres.

Det er kommunene som har ansvar for planlegging og gjennomføring av koronavaksinasjonen. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på informasjon som er tilgjengelig på din kommune sin hjemmeside.

På FHI sine nettsider er det en oversikt over 9 prioriteringsgrupper. Hvem kan få koronavaksine? – FHI

Immunsvikt plassert i gruppe 4.

Send inn spørsmål du ønsker å stille til legene. Send inn reelle spørsmål og unngå frustrasjonsytringer, vi kan dessverre ikke love at alle spørsmål blir besvart. Send spørsmål til epost info@immunsvikt.no innen søndag 4. januar 2021.

Hilsen

Styret