ÅRSMØTE 2019

Pga den ekstraordinære situasjonen med Corona pandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre årsmøte for 2019.