Koronasituasjonen – vaksiner og vaksinering

Det er fremdeles mange spørsmål og usikkerhet rundt koronasmitte. Det som mange trodde og håpet skulle bli en kortvarig epidemi, utviklet seg en krevende pandemi.  Selv om Norge er av de land med lavest antall smittede personer, lavt antall personer innlagt i sykehus og relativt lavt antall døde relatert til covid-19, har det vært og er en krevende situasjon for alle. Spesielt for de som er i risikogruppene er sitasjonen ekstra utfordrende.

Men nå er endelig vaksinen på vei til Norge og vaksineringen vil sannsynligvis starte tidlig i januar. Styret jobber tett med Fagrådet for foreningen, den internasjonale pasientorganisasjonen for primær immunsvikt – IPOPI, myndigheter og FFO i forhold til Covid-19, koronasituasjonen og nå vaksinering. Fokuset er å ivareta de medfødt immunsvikt på en best mulig og sikker/trygg måte.

Fagrådet har laget et skriv i forhold til koronasituasjonen – vaksiner og vaksinering, som dere kan se og lese under.

Både styret og fagrådet følger nøye med på situasjonen og spesielt i forhold til vaksinasjonsplan og gjennomføring av denne for å sikre at personer med medfødt immunsvikt og familiemedlemmer prioriteres i tidlig fase av vaksinasjonsprogrammet. Styret vil legge ut mer informasjon så snart det er noe nytt i forhold til dette.

Hilsen Styret i Norsk Immunsviktforening