Koronasituasjonen – vaksiner og vaksinering

Den «andre bølgen» av koronasmitte er i skrivende stund på vikende front i Norge, heldigvis. Likevel er flere «bølger» ikke usannsynlig. Men, vi ser et lys der fremme i form av de kommende vaksinene. De første kanskje allerede ute i januar.
Siden det til å begynne med vil være knapphet på slike har helsemyndighetene og regjering utarbeidet prioriteringer på hvem som får disse først. Slik smittesituasjonen er i Norge nå er det de utsatte grupper som kommer først, og personer med immunsvikt er blant disse. En har ikke gjort noen prioriteringer innad i denne gruppen.
Noen vaksiner skal som kjent ikke gis til personer med immunsvikt. Heldigvis er ingen av de vaksinene som er på trappene av denne typen; de kan alle gis til immunsvekkede like trygt som til alle andre.
Det er (som med andre vaksiner) noe usikker immunologisk effekt hos immunsvekkede, men uansett vil en viss immunrespons være av det gode. Selv om du har en antistoff-svikt så vil T celle immunsvaret gi en beskyttelse. Og vice versa; har du en mer T celle dominert svikt vil også antistoffdannelse kunne skje og gi beskyttelse. Og om din husstand ellers lar seg vaksinere vil det i seg selv gi en beskyttelse.
Mange har spurt seg (og andre) om vaksinene kan være trygge siden de er fremstilt i rekordfart. Det vi, og alle godkjenningsmyndigheter mener, er at vaksinene er (minst) like sikre som andre. Det er logistikken rundt utprøvingen som man har effektivisert. Ved i stedet å gjøre utprøving og kontroll rent sekvensielt, altså før preklinisk utprøving, så fase 1 (sikkerhet) så fase 2(effekt) og så fase 3(beskyttelse) i større studier, så har man gjort utprøvingene i parallelle overlappende studier. Vi vil selv ikke nøle med å ta vaksinen når det blir vår tur!
Som alle vaksiner vil også koronavaksinene ha medfølgende bivirkninger i varierende grad; ømhet/smerter ved stikkstedet, muskelsmerter, hodepine, mulig lettgradig feber etc. Det som ikke er så godt kommunisert frem til nå er at når man nå skal immunisere hundrevis av millioner mennesker så vil det ganske sikker komme sjeldne tilfeller av mer alvorlige bivirkninger. Dessverre vil disse komme til å få stor oppmerksomhet i media, mer enn frekvensen av disse skulle tilsi, noe som i verste fall kan føre til vaksineskepsis.
All vaksinering i Norge er frivillig, og alle må gjøre sine egne vurderinger her. Men det er uansett viktig å huske at risikoen for alvorlige bivirkninger av selve infeksjonen er mange ganger større!
 Fagrådet i Norsk Immunsviktforening

Einar Klæbo Kristoffersen  (Leder)             Børre Fevang       

Haukeland universitetssjukehus OUS-Rikshospitalet

Asbjørg Stray-Pedersen               Hans Christian Erichsen

OUS-Rikshospitalet  OUS-Rikshospitalet