FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ønsker å kartlegge Langsiktige konsekvenser av Covid-19 for funksjonshemmede og kronisk syke.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har siden starten av pandemien hatt jevnlige møter med helsemyndighetene om konsekvenser av pandemien for kronisk syke og funksjonshemmede. Våre råd og anbefalinger bygger på innspill fra våre medlemsorganisasjoner og deres medlemmer. Vi opplever at vi blir hørt, og at vi er en viktig stemme. Som direkte konsekvens av den forrige undersøkelsen bevilget regjeringen 100 millioner kroner ekstra til avlastning og habilitering av barn og unge med funksjonshemming ute i kommunene.

FFO ønsker å hente inn informasjon om hvordan Covid-19-pandemien har påvirket livet til funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Det er mulig å svare på vegne av seg selv, eller på vegne av noen man er pårørende til.

Informasjonen vil bli videreformidlet til helsemyndighetene, og vil være viktig kunnskap å ta med videre – både i fortsettelsen av koronabekjempelsen og med tanke på eventuelle nye pandemier. Det vil også vurderes å bruke funnene i en mediesak.

Det er viktit at så mange som mulig tar seg tid til å svare! Du kan svare på vegne av deg selv, eller på vegne av noen du har omsorg for. 

Benytt denne linken til åsvare på undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym. 

Svarfrist er 22. desember.

Tusen takk for hjelpen!

Vennlig hilsen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)