Covid-19 undersøkelse


FFO hadde en første Covid-19 undersøkelse i vår/ sommer, men nå trenger de ny input fra oss. Denne oppfølgingsundersøkelsen retter seg også mot mennesker med funksjonshemming eller kronisk sykdom, eller deres pårørende. Det er mulig å svare på vegne av seg selv, eller på vegne av noen man er pårørende til. Svarfrist er 22. desember.

Følg lenken under for å svare

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=934303X254355978X22229