De regionale helseforetakene har fått nytt finansieringsansvar for 24 legemidler

1. september overtok de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for 24 legemidler brukt i forbindelse med nyresvikt, transplantasjoner, immunsvikt og noen sjeldne tilstander. Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. september kan benytte den så lenge resepten gjelder.
Se nyheter på Helsedirektoratet for mer informasjon.