Covid-19 – RÅD TIL PERSONER MED SÆRLIG RISIKO

I tilknytning til at Helsedirektoratet tidligere har publisert oppdaterte «Råd til personer med særlig risiko», har styret fått følgende uttalelse fra Fagrådet i Norsk Immunsviktforening:

«Pasienter med primær immunsvikt er en svært variert gruppe der risikoen for alvorlig forløp av Covid-19 også varierer. Risikoen er først og fremst knyttet til forekomst av andre risikofaktorer slik som høy alder, overvekt, diabetes, hjerte- og lungesvikt. Pasienter med velbehandlet primær immunsvikt uten disse andre risikofaktorene har ut fra det vi vet ikke spesielt forhøyet risiko for alvorlig Covid-19 sykdom. Barn er ikke spesielt utsatt for Covid-19 sykdom. Rådene fra helsemyndighetene er uansett verdt å følge.”

For Fagrådet i Norsk Immunsviktforening:

Børre Fevang
Professor, overlege seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer

Oslo Universitet sykehus, Universitetet i Oslo

Hans Christian Erichsen
Overlege, 1.amanuesis seksjon for spesialisert barnemedisin og transplantasjon
Oslo Universitets sykehus, Universitetet i Oslo

Einar Klæboe Kristoffersen
Avdelingssjef, professor avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen

Asbjørg Stray-Pedersen
Overlege, forsker
Nyfødtscreeningen

Råd til personer i særlig risiko

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-til-personer-i-saerlig-risiko

En tredjedel av Norges befolkning har risiko for alvorlig sykdom og død, hvis de smittes av koronavirus. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd til risikogrupper, sårbare grupper, pårørende, helsetjenesten.

Det er viktig at vi alle tar ekstra vare på de sårbare gruppene. Vi vet at det er en tredjedel av oss som har risiko for å bli alvorlig rammet av koronavirus. Følg våre råd, sier fungerende assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad.

Personer som er i forhøyet risiko for alvorlig sykdom og død dersom de smittes med koronavirus. Risikogruppene er overlappende med gruppene som anbefales influensavaksine hver sesong, og denne utgjør om lag 1,6 millioner personer.

 • Eldre (over 65, men især de over 80 år)
 • Personer med hjertekarsykdom
 • Personer med kronisk lungesykdom
 • Personer med nedsatt immunforsvar
 • Personer med diabetes
 • Personer med kreft
 • Basert på upubliserte data kan også røyking og fedme øke risiko

Hvordan kan sårbare grupper prøve å beskytte seg for koronavirus?

Alle i samfunnet skal overholde de generelle rådene om god hånd- og hostehygiene, ikke håndhilse, klemme eller kysse, holde god avstand til andre mennesker.

For personer som er i særlig risiko kan det være klokt å forsterke disse generelle reglene:

 • Vær hjemme i den utstrekning det er mulig
 • Hvis du du tegn på sykdom, også kun lette symptomer, så bli hjemme til du er frisk
 • Hvis du må ut: unngå steder med mange mennesker, ikke bruk offentlig transport, særlig ikke i rushtiden.
 • Vask hendene ofte og ha en flaske med spritholdig håndesinfeksjon med deg i lommen når du er steder hvor det ikke er lett tilgang på såpe og vann.
 • Be dine venner, naboer eller familie om å ringe før de planlegger å komme på besøk. Spør dem om de har vært i utlandet siste to uker, om de hoster, har feber eller tungpustethet. Da bør de ikke komme på besøk, men heller bare snakkes på telefon.
 • Unngå å røre nese, munn og øyne hvis du ikke har rene hender. Viruset kan smitte fra hendene til slimhinnene i nese, munn og øyne 

Råd til pårørende til personer som er i særlig risiko

 • Det viktigste du som pårørende kan gjøre, er å sørge for at du ikke selv blir smittet
 • Da gjelder det å være særlig oppmerksom på de generelle reglene for hånd- og hostehygiene,
 • Begrens fysiske besøk, bruk heller telefon eller internett for å holde kontakt
 • Ikke reis på besøk til noen med særlig risiko for alvorlig sykdom med covid-19 dersom du har forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller tungpustethet.
 • Hjelp dine pårørende med for eksempel innkjøp av mat. Matvarene må settes utenfor døren og så må man ringe og si fra at de står der og at vedkommende kan ta imot. Husk å holde god avstand.
 • Hvis du bor sammen med en som er mistenkt eller bekreftet smittet med covid-19 anbefales det å holde minst to meters avstand. Den syke bør hvis mulig oppholde seg og sove i et annet rom. Hvis det er mulig, anbefales det å ha eget bad og toalett. Hvis ikke, er det viktig å ha separat håndkle og egne baderomsartikler.