Frambuleir sommeren 2020

Frambuleir sommeren 2020

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose. Brukere fra 12 år med diagnoser som hører til Senter for sjeldne diagnoser, kan søke om deltakelse. Vi vet at flere av våre unge har hatt stor glede av tilbudet.

 

Dere finner mer informasjon om Frambuleir her

Søknadsfristen er 1. mars 2020