Hvilke forholdsregler bør jeg ta i forhold til 2019-nCoV?

Corona-viruset 2019-nCoV er mye i media for tiden, og skaper mye usikkerhet generelt og blant immunsvekkede spesielt. I skrivende stund er enda ikke viruset 2019-nCoV blitt påvist i Norge, men det er ikke usannsynlig at det vil komme hit. Da er det godt å vite at det norske helsevesenet er vel forberedt til å møte slike tilfeller

Einar Klæboe Kristoffersen, Leder av Fagrådet i Norsk Immunsviktforening har utarbeidet et informasjonsskriv: Hvilke forholdsregler bør en ta i forhold til 2019-nCoV.

TRYKK HER for å lese informasjonsskrivet.