Bli med på likemannsamling og årsmøte på Gardermoen 16-17.november 2019

Bli med på likemannsamling og årsmøte på Gardermoen 16-17.november 2019. Samlingen vil finne sted på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Tema for samlingen blir:
– Legemiddelmangel
– Lungeproblematikk
– Fysisk aktivitet, lek og mestring
– Brukerhistorier
– Gruppearbeid, diskusjon og erfaringsutveksling

Endelig program er sendt alle påmeldte
Arrangementet starter lørdag 16.11 kl.10 og avsluttes søndag 17.11 ca. kl. 15.00

Egenandel:
Deltagelse dekker seminar, opphold inkl. helpensjon fra lørdag t.o.m. lunsj søndag.

Medlem:
Voksen: 750,-
Barn 0-3 år: ingen egenandel
Barn 3-12 år: 150,-
Barn/ungdom 12-16 år: 350,-
Dagdeltaker u/middag: 150,- pr dag


Ikke- medlem:
Voksen: 2200,-
Barn 0-3 år: 500,-
Barn 3-12 år: 1400,-
Barn/ungdom 12-16 år: 2200,-
Dagdeltaker u/middag: 600,- pr dag

Egenandel innbetales til:
Norsk Immunsviktforening kontonummer: 6263.05.76615 ved påmelding.Merk innbetalingen: Likemannsseminar November 2019 og navn på alle deltagere.

For medlemmer må medlemskontingent på kr 300,- pr medlem være innbetalt før påmelding.
Kontonummer: 6263.05.76615 – Merk med medlemskontingent 2019 og navn.

Reisekostnader:
For medlemmer som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader dekket så langt foreningens økonomi tillater det etter rimeligste reisemåte fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass. For de som har behov for å reise med fly eller tog, bes å ta kontakt så raskt som mulig med Jostein Larsen jostein@immunsvikt.no.

Spesielle behov:
Husk å gi beskjed dersom det er spesielle behov allergi, diett, bevegelseshindringer osv.

Påmelding: Først til mølla, så raskt som mulig. Trykk HER for å melde deg på.
PÅMELDINGSFRIST: 10.oktober.2019

Ved spørsmål kontakt Knut Vedal knut@immunsvikt.no mobil 926 62 957 (utilgjengelig mellom 23.10-06.11) eller Marianne Støylen marianne@immunsvikt.no mobil 926 12 956 (utilgjengelig mellom 30.09-03.10).


Vel møtt til likemannssamling i Norsk Immunsviktforening!