Invitasjon og påmelding til likemannsamling

Bli med på likemannsamling på Lillehammer
16-18.november 2018
Scandic Lillehammer Hotel

Hovedfokus for samlingen blir

  • fysisk aktivitet, lek og mestring
  • kosthold og ernæring
  • s.c. workshop
  • diskusjon og erfaringsutveksling

Ta med godt med klær og skotøy, det blir aktiviteter både ute og inne.

Endelig program med klokkeslett vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside immunsvikt.no når arrangementet nærmer seg.

Arrangementet starter fredag 16.11 kl 18.00 og avsluttes søndag 18.11 ca.kl.15.00

Egenandel: Deltagelse dekker seminar, opphold inkl. helpensjon fra middag fredag t.o.m. lunsj søndag.

Egenandel for medlemmer:
Voksen                                      kr. 1000,-
Barn 0-3 år                               kr. 150,-
Barn 3-12 år                             kr. 350,-
Barn/ungdom 12-16 år          kr. 500,-

Egenandel for ikke-medlemmer:
Voksne                                      kr. 3000,-
Barn 0-3 år                               kr. 500,-
Barn 3-12 år                             kr. 1400,-
Barn og ungdom 12-16 år      kr. 3000,-

Egenandel innbetales til: Norsk Immunsviktforening kontonummer: 6263.05.76615 ved påmelding. Merk innbetalingen: Likemannsseminar November 2018 og navn på alle deltagere.

For medlemmer må medlemskontingent på kr 300,- pr medlem være innbetalt før påmelding. Kontonummer: 6263.05.76615 – Merk med medlemskontingent 2018 og navn.

Reisekostnader:
For medlemmer som har lang reise (over 350 km pr veg) eller må ta fly/tog, kan få reisekostnader dekket så langt foreningens økonomi tillater det etter rimeligste reisemåte fra nærmeste jernbanestasjon/flyplass. For de som har behov for å reise med fly eller tog, bes å ta kontakt så raskt som mulig med Jostein Larsen jostein@immunsvikt.no.

Spesielle behov
Husk å gi beskjed dersom det er spesielle behov allergi, diett, bevegelseshindringer osv.

Påmelding: Først til mølla, trykk her for påmelding.

PÅMELDINGSFRIST: 31.oktober.2018

Ved spørsmål kontakt Knut Vedal knut@immunsvikt.no mobil 926 62 957 eller Marianne Støylen marianne@immunsvikt.no  mobil 926 12 956

Vel møtt til likemannssamling i Norsk Immunsviktforening!

Med hilsen

Styret i Norsk Immunsviktforening