Familiekurs på Frambu

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) arrangerer familiekurs på Frambu 5.-9.november 2018. Kurset er for familier som har barn i alderen 0-12 år som er født med en primær immunsviktsykdom.

Les mer om kurset og påmelding ved å følge linken under.

Familiekurs Frambu_immunsvikt